deg2-head

זה הזמן שלך להתקדם, להתפתח, להתמחות ולהשכיל

הקמפוס לנשים באלקנה מתחדש

בואי ללמוד בביה"ס הגדול ללימודי תואר שני M.Ed במגוון מסלולים

בניהול, מקרא והסטוריה – אפשרות לסיים תואר שני בשנה אחת!

ייעוץ חינוכי

רב תחומי במקרא וספרות חכמים

ניהול וארגון מערכות חינוך

יום ג' בוקר או אחה"צ

יום ב' אחה"צ

יום ב' אחה"צ

אפשרות לשילוב לימודי תעודה של המרכז למשפחה במגוון נושאים

לפרטים נוספים ושיחה עם יועצת לימודים:

זה הזמן שלך לצמוח להתפתח השאירי פרטים עכשיו

Call Now Button